Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tin bài CCHC tháng 4/2019

Tin bài CCHC tháng 4/2019

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính xã Ninh Phước

Cải cách hành chính (CCHC) có mục đích lớn nhất là phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy, hàng năm, xã Ninh Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác CCHC hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

Theo kế hoạch CCHC năm 2019, xã Ninh Phước đã xác định đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn.

Bên cạnh việc cải cách thể chế, xã Ninh Phước luôn quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Danh mục niêm yết các TTHC bao gồm 37 lĩnh vực với 134 TTHC. Thông báo và niêm yết công khai các quy định, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND xã đảm bảo minh bạch, cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức tiện liên hệ. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng thời hạn quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà hoặc thái độ thiếu chuẩn mực đối với người dân.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, xã Ninh Phước đã sửa chữa, cải tạo, mở rộng và đưa vào sử dụng Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Bố trí ghế ngồi, nước uống, quạt máy, ti vi, wifi miễn phí phục vụ người dân nhằm tạo thuận lợi để người dân đến liên hệ công việc thuận tiện. Xã cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết đầy đủ nội quy cũng như trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí giải quyết TTHC. CBCC đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Có thể nói, với sự quyết tâm của Đảng ủy, UBND xã Ninh Phước, công tác CCHC, nhất là thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND xã luôn được duy trì ổn định, từng bước đạt kết quả tốt, tạo niềm tin trong nhân dân. Hồ sơ của công dân, tổ chức được giải quyết đúng quy trình và đúng thời gian quy định. Đồng thời tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

 

Trần Thị Vân

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ

12/8/2021 4:40:21 PM

^ Về đầu trang