Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tin bài cải cách hành chính tháng 6/2019

Tin bài cải cách hành chính tháng 6/2019
Ninh Phước chú trọng đẩy nhanh tiến độ về thực hiện cải cách hành chính cho người dân

Ninh Phước chú trọng đẩy nhanh tiến độ về thực hiện cải cách hành chính cho người dân

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC với nội dung và chất lượng ngày càng được nâng cao, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc cần thực hiện, phân công công chức chủ trì và phối hợp, xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc, dự kiến kết quả hoặc sản phẩm cụ thể sẽ đạt được. Đã ra kế hoạch tổ chức kiểm tra, theo dõi về CCHC, TTHC đây là nhiệm vụ được tiến hành thường xuyên, nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công. Không chỉ tiến hành các cuộc kiểm tra thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã còn có hình thức theo dõi, kiểm tra, bằng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, qua các phần mềm: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử.... góp phần nâng cao tính hiệu quả, kịp thời của công tác CCHC. 

Nhờ đó, những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính tại địa phương được phát hiện kịp thời và khắc phục nhanh chóng, từng bước củng cố, cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về trách nhiệm và sự tự giác, tích cực thực hiện các công việc, thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 6 tháng đầu năm tổng số hồ sơ tiếp nhận 200 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm hẹn và trong hẹn đạt tỷ lệ 100%

Đồng thời, để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã Ninh Phước và tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai tiếp nhận trực tuyến 3 cho người dân, trước hết mỗi cán bộ, công chức phải biết cách nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện việc hướng dẫn người thân trong gia đình nộp hồ sơ trực tuyến.

Qua công tác giới thiệu, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 người dân mới nắm được đa số người dân chưa biết, không quan tâm hoặc một số biết nhưng chưa có niềm tin đối với dịch vụ công trực tuyến, thói quen nộp hồ sơ “trực tiếp”, “cực mà chắc” đã ăn sâu trong nhận thức của người dân. Đặc biệt, người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận các phương tiện (máy tính, máy scan) để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thì việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 sẽ được phổ biến cho người dân và TTHC quy định tại Quyết định 1702/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 vào những tháng cuối năm 2019./.

 

                                                                                            Phạm Thị Mỹ Liên

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ

12/8/2021 4:01:38 PM

^ Về đầu trang