Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

Ngày 6-6, ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 6-6, ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

       Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước ngày 28/1/1941 để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người đã coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Mặt trận Việt Minh). Ngày 6 tháng 6 năm 1941, Người viết bài Kính cáo đồng bào, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam coi “quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng”.

       Trong bài Kính cáo đồng bào bất hủ đó, Bác Hồ đã đặt người cao tuổi lên vị trí hàng đầu trong các tầng lớp nhân dân: “Hỡi các bậc phụ huynh! Hỡi các hiền nhân, chí sĩ! Hỡi các bạn sĩ, nông, công, thương, binh!”. Người đã nêu những tấm gương oanh liệt chống thực dân Pháp của các bậc tiền bối như: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến…, nhắc lại các bài học lịch sử và “Mong các ngài noi gương phụ lão đời Trần trước họa giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu nước”.

       Đáp lại lời kêu gọi của Bác, hàng chục vạn người cao tuổi đã tham gia Mặt trận Việt Minh xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, nuôi, giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ, làm công tác binh vận, tham gia Tổng khởi nghĩa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền độc lập, tự do cho dân tộc

       Cách mạng tháng Tám thành công là kỳ tích vĩ đại của dân tộc. Tiếp tục sự nghiệp cách mạng do Bác vạch đường dẫn lối, người cao tuổi Việt Nam lại góp phần xứng đáng vào công cuộc dựng nước và giữ nước trong thời đại Hồ Chí Minh: Giành chiến thắng vang dội trong chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại, giải phóng miền Bắc, mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, đưa đất nước tiến lên vững chắc và hoà nhập cùng cộng đồng các quốc gia trên toàn thế giới.

       Làm theo lời kêu gọi của Bác, đem hết trí tuệ, tài năng và cả xương máu của mình vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam xứng đáng với 18 chữ vàng của Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

       Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc của ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi người cao tuổi cả nước cùng các tầng lớp nhân dân khác đứng lên cứu nước, để phát huy vai trò và truyền thống của người cao tuổi, động viên người cao tuổi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam”.


            (Nguồn: CSDL Trang TTĐT tổng hợp Hội NCT Việt Nam).

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ

6/4/2023 4:37:46 PM

^ Về đầu trang